fredag 17 oktober 2008

Svensk Film 1: Troell

Jan Troells och Thomas Stenderuos debattinlägg i dagens DN är förstås helt korrekt: SFs monopol är skadligt, och det inte bara för svensk film. Det är bra att någon med hjälp av konkreta siffror och en specifik film visar hur det faktiskt ser ut i dagens biograflandskap.

De frågar:

"Är det då filmpolitisk klokt och moraliskt rätt att använda 250 miljoner kronor årligen till stöd för produktion av svensk film när den får så svårt att nå en publik? Detta därför att biografmarknaden styrs av ett enda företag, som är mest intresserat av att visa amerikansk film. Och som troligtvis måste ingå blockavtal om bokning av amerikanska filmer för att få tag i de mest vinstgivande.
"

På vilket jag svarar: antingen startas en statlig biografkedja, eller så får befintlig infrastruktur vid sidan av SFs biografer ett så pass massivt stöd att det snudd på blir statliga kedjor. Det vill säga om de biograferna skall kunna ha stora salonger och kunna att programlägga filmer en längre tid, för att filmerna skall kunna växa tack vare word-by-mouth.

Eller så tar Filminstitutet och ser samtiden i vitögat och börjar producera film direkt till dvd, eller släpper filmerna på dvd, och/eller via legal nedladdning, samtidigt som de går upp på bio. Den senare modellen tror jag är den enda funktionella, och den billigaste.

Jag tror inte att Troell skulle hålla med mig, och jag förstår att det är tragiskt för många regissörer att filmer som de skapar för bioduken hamnar i den här situationen. Men nyligen hemkommen från ännu en festival med många filmer som bara kommer vandra vidare till nästa festival och inte få någon reguljär biografdistribution, kan jag bara säga att han sällar sig till en allt större skara.

Och många av dessa regissörer, som inte är etablerade, vita, manliga auteurer från väst (detta skrivet helt utan udd eller agg, bara ett konstaterande), skulle vara glada om deras filmer ens släpptes i någon slags distribution.
Det är tveklöst ett filmlandskap under stark förändring out there, monopol eller inte.

Inga kommentarer: