måndag 23 januari 2012

FILMPRISET HETS 2012

HETS 2012

När HETS-priset delas ut för tredje i rad tillfaller det filmfotografen Linda Wassberg för hennes foto på Lisa Aschans film Apflickorna.

Juryns motivering lyder:

Fotografen känns i Apflickorna högst närvarande i skapandet av filmens särart och form. Wassberg har skapat ett foto som noggrant och exakt fångar filmens skärskådande av roller, men som ändå låter ana en malström av känslor under den skarpa ytan.

HETS är ett pris som vill premiera den eller de som på olika vis förskjuter den svenska filmen och dess språk; som med egensinne utmärker sig på filmens område och sätter filmen som konstform i första rummet. Prisets namn knyter an till svensk filmtradition, men ska också ses som en uppmaning till pristagaren att idogt fortsätta på sin gärning - in i den svenska filmens framtid. Tidigare pristagare är Tova Mozard och Fredrik Wenzel.

HETS jury utgjordes i år av regissörerna Fijona Jonuzi, Marcus Lindeen och Saga Gärde, med filmkritikern Hynek Pallas som ordförande.

Inga kommentarer: