måndag 18 januari 2021

Undergången färgar himlen röd (Andreas Malm och Stormens utveckling)





Om Andreas Malms "Stormens utveckling" – och huruvida militant revolutionsromantik verkligen räddar klimatet: 


»Varför är vi så besatta av apokalypsen? Undergången uppträder nu i populärkulturella varianter på Uppenbarelseboken och i rekonstruktioner av Tjernobyl. Läsplattor och strömningstjänster fylls av klimatfiktion och i filosofen Srećko Horvats kommande bok ”After the apocalypse” är själva kommodifieringen av Armageddon i fokus.

Författaren E. Ann Kaplan menar att det beror på att vår kultur utvecklar ett ”förtrauma”. Den smygande insikten om katastrofal klimatförändring gör att vi lever med en ny sorts osäker framtid. Kaplan citeras i inledningen till humanekologen Andreas Malms bok ”Stormens utveckling”, som nu kommit på svenska och utgör en kritik mot rådande teorier om förhållandet mellan människan, samhället och naturen.«

Inga kommentarer: