onsdag 25 februari 2009

Essä om Mellan väggarna i dagens DN

Med utgångspunkt i Laurent Cantets Mellan väggarna har Anna Sofia Rossholm - tidigare doktorand vid filmvetenskapen i Stockholm - skrivit en essä i dagens DN om "det slutna filmrummet". Det intressantaste i den långa texten är relationen mellan filmer som likt Mellan väggarna utspelar sig i slutna rum (här ett klassrum) och "gränsöverskridande" filmer som Fatih Akins Mot väggen och Vid himlens utkant (som i ett utslag av direktöversättning har fått heta ”På andra sidan” i texten)

Ett utdrag ur texten:

»Denna gränsöverskridande transnationalism sätts i filmteoretiska sammanhang ofta i kontrast till idén om film som ”nationell projektion”, där det senare skulle ge en mer statisk och enhetlig bild av det samhälle som avbildas (resande ses då som metafor för flytande identitet, identitet i ”blivande”).

Att lyfta fram inlåsning snarare än gränsöverskridning visar det nationella rummet som ett fragmenterat gränsland mitt i det globala samhället. Vad vi ser i ”Mellan väggarna” är hur skiljelinjen mellan klassrummet och världen utanför talar om andra gränsdragningar: om franska språkets olika sfärer eller vad som innesluts och utesluts i republikens medborgarskap. Detta syns tydligt i scener som när den papperslösa kinesiska eleven riskerar att bli utvisad och lärarna engagerat men lite slentrianmässigt gör en insamling eller när lärarna tvistar om de ska bry sig eller inte om att relegering i ett enskilt fall kan innebära att elevens föräldrar skickar honom till ”hemlandet”.«

Inga kommentarer: