torsdag 26 februari 2009

Två röster om kommande filmavtal

En intressant intervju med Pelle Snickars på Kulturekonomibloggen. Hans kommentar till filmavtalet är spot-on:

»Nuvarande filmavtal är enligt min mening fullständigt obsolet; vad som är film, tv eller webbaserad produktion flyter ju ständigt samman. Det stora problemet med filmavtalet är alltså att det borde inkludera mer än film - till exempel även public service. Det borde alltså finnas en struktur som gav stöd till rörlig bildproduktion oberoende av medial plattform, eftersom det är så som verkligheten ser ut idag. Och det är ju även så som många kultur-/mediearbetare jobbar i praktiken - man växlar mellan press, radio, tv, webb etc.«

Men att döma av en sak som Göran Olsson skriver i sin senaste krönika på Filmnyheterna skall vi nog inte vänta oss så mycket - åt något håll.

»En annan tråkigt sak som jag ändå bör rapportera om är att det blir i princip bara en förlängning av befintliga filmavtalet. Jag träffade den som bestämmer och förstod att utredningen av filmstödet bara är till för att identifiera mindre justeringar, om ens det.«

Inga kommentarer: