fredag 29 maj 2009

Dagens två..

...recensioner. The Burning plain och Maradona.

6 kommentarer:

Emma sa...

"Man skall vara blind för att missa Arriagas presentation av en själsligt plågad kvinna. Men om någon i salongen ändå gjorde det, så går hon ut för att ta en cigg och skär sig i benet med en sten. Sedan ligger hon med dagens andra man, en främling."

Jag har skrattat åt de där meningarna hela dagen. Fantastiskt!

Hynek Pallas sa...

Tack. Ibland är det ju väldigt kul att vara filmkritiker.

Sestrajcic sa...

Tack för många bra filmrecensioner. Läser dem lltid med stort nöje.

Men en fråga vill jag ha svar på: Vad gör Chavez till en diktator?

Daniel

Hynek Pallas sa...

Det finns förstås olika åsikter om den saken
http://svenska.yle.fi/nyheter/kolumnartikel.php?typ=pressroster&id=151575

Min åsikt om demokrati och diktatur är att det är en flytande skala. absolut demokrati liksom fullständigt totalitära stater är ovanliga saker. Men Chavez har i mina ögon flutit över i skalan diktator i sin allt större kontroll över landet som han tycks ha svårt att ge upp; exempelvis genom de grundlagsändringar som gör att han kan sitta på obestämd tid vid makten, hans kontroll (eller hot) mot pressen, och sitt förstatligande av bolag.

Sestrajcic sa...

Hej Hyneke.

I det första påståendet håller jag absolut med dig om demokrati och diktatur som flyttande skalor men i de andra påståenden tycker jag att du trampar helt fel.

Trots allt är det ju så att att just Chavez och det alternativ han står för vunnit otaliga val - presidentval, folkomröstningar och kommunala val. Val som gått schysst och rätt till enligt alla rapporter.

Även i Sverige kan man sitta på obestämd tid vid makten om man blir vald - precis som i Venezuela vill säga. Inget konstigt med det alltså. Demokratin kan med andra ord inte avgöras av hur länge man kan bli vald att sitta vid makten - om man tycker så är det många länder som glider över i diktaturfållan. Dessutom är förändringen inte gjord av Chavez utan efter en folkomröstning med ett av de högsta valdeltagandena i Latinamerika.

Om du anser att detta är fel så borde väl i rimlighetens namn också den maktöverföring som skedde från Sverige till EU via en folkomröstning vara odemokratisk. Eller ännu värre den maktöverföring som sker via Lisbonnefördraget som vi inte ens får folkomrösta om. Men (fast nu antar jag bara i och för sig) det tycker du troligtvis inte är ett odemokratiskt drag i Sverige?

Om vi tar frågan om pressen så är det i varje rimlig demokratisk stat så att licenser omprövas med jämna mellanrum; det görs i USA och i Frankrike och i Sverige (TV4 exempelvis) Det kan ju inte vara odemokratiskt i sig? Jag antar inte heller att du anser att Sverige var en diktatur på 80-talet när privata, komersiella TV-stationer ej var tillåtna i Sverige? Det som hände var att en kanal som understödde en statskuppp inte fick förnyat tillstånd att sända via det venezolanska marknätet (kanalen fortsätter att sända via satelit). Man måste ju ändå se problemen med att kanalen varit inte bara drivande utan en av organisatörerna bakom den statskupp som misslyckades.

Vad du menar med att förstatligande av företag skulle ha att göra med diktatur förstår jag inte. Demokrati förutsätter inte att alla bolag ska vara i privata händer? Eller? I så fall är ju delar av det brittiska systemet i rask takt på väg mot diktatur där det i praktiken är så att man tagit över flera konkursfärdiga banker. Eller Island där måste det ju vara stenhård diktatur just nu!

Dessutom är det ju så att många av de bolag för att inte säga alla faktiskt fått ersättning för att staten tagit över bolagen för att driva dem vidare, se till att rikedommarna av den venezolanska statens naturtillgångar faktiskt kommer befolkninen till del och inte tvärtom som det gjort i så många år.

Jag tycker det är synd att du slentrianmässigt klassar Venezuela som en diktatur - troligtvis baserat på en hysterisk högerpress (som bland annat själva hyllade statskuppen i Venezuela bla Per T Ohlsson i Sydsvenskan) som deltagit i en mycket tendensiös bevakning av Venezuela inför folkomröstningen för något år sedan.

I sammanhanget är jag nyfiken på om du tycker att Colombia också är en diktatur? Där har parlamentet precis godkänt att president Uribe kan väljas för en tredje omgång till president och därefter ska det ut på folkomröstning i landet. Det intressanta är att detta knappt nämnts i svensk press och aldrig klassts som något som gjort Uribe till en diktator.


vänligen
Daniel

Hynek Pallas sa...

Daniel:Det där med att man kan sitta hur länge som helst vid makten är intressant. jag gör åtskillnad mellan partier och personer. Det uppstår mycket lättare en korrupt maktkultur kring en enskild person än ett parti. Särskilt om den personen samtidigt är ordförande i det socialistiska regeringspartiet.

Grundlagsändringar som syftar till att samme person skall kunna sitta kvar vid makten är helt enkelt inte demokratiskt friska, oaktat presidentens popularitet (kanske särskilt om han är för populär).

Jag är klart kluven i många frågor om Eu och demokrati. Jag är antinationalist, och ser gärna att nationalstaten monteras ner. Men vissa av ordergångarna inom EU känns knappast idealiska.

Tycker att det är stor skillnad på förnyade licenser i Sverige och det som Chavez har gjort i Venezuela. Kopplingen mellan staten och pressen är helt enkelt för stark. Och alla de licenser som har dragits in handlade inte om att bolagen hade understött statskuppen, men att de inte hade skildrat de massiva proteserna som följde på den och istället visat tecknat. Det tyder kanske inte på särskilt bra omdöme, men det hör en fri press till. Nu senast hotade Chavez i sitt eget program (!) nästa tv-bolag med indragen licens.

Mina åsikter om Chavez Venezuela baserar sig mindre på en smal svensk högerpress än en kombination av internationell bevakning och sunt omdöme. Jag har rätt god erfarenhet av diktaturer och gör ingen större åtskillnad mellan höger och vänster-ditos. Columbia är knappast någon drömdemokrati, och det är välan inte heller Berlusconis Italien för den delen.

Det du vädrar är istället ett av den svenska vänsterns eviga problem - och inte bara den svenska, Kusturica målar tydligt upp det i sin film - detta att bara för att någon är en underdog (läs: anti-USA, Israel, what have you) så är de att föredra. För det mesta är de rätt goda kålsupare de med, hur pass mycket de är mot forna och nutida kolonisatörer. Men delar av den svenska vänstern klamrade sig likväl fast i både Sovjet och dess satellitstater (men det skall tilläggas att många inte gjorde det; till exempel många maoister - men de kramade ju andra diktaturer) och senare i Kuba utan att tyckas förmögna till självrannsakan.

Det tycker jag är ett av de största problemen med att vara vänster och diskutera internationella vänsterfrågor i det här landet.