fredag 29 november 2019

Om den senaste debatten kring Filminstitutet – och en häpnadsväckande detalj i rapporten som ligger till grund för den
Ett uttalande av Svenska filminstitutets VD Anna Serner om att institutet i framtiden ska satsa mer på vad publiken vill ha – det breda före det smala om man vill tolka det så – har lett till debatt.
"Fram till nu har vi försökt säkerställa en bred repertoar av titlar på biograferna. Jag är inte säker på att vi kan ta det uppdraget längre. Vi måste, tillsammans med branschen, börja titta på vad publiken faktiskt köper biobiljetter till. Och då blir svaret på frågan därefter." 
Uttalandet (som Serner menar har feltolkatskom i samband med en ny rapport om de katastrofala publiksiffrorna för svensk film. Rapporten, ännu inte offentligt presenterad, heter ”Varför når inte svensk film en större publik?”. Och lika intressant som det som har lett till debatt, är (de glimtar av) rapporten som ligger bakom VDs uttalande(n). Eftersom man får anta att institutets omvärldsanalyser, som läggs ut på andra aktörer, ligger till grund för hur de till exempel förstår publikens beteenden. 

Rapporten har gjorts av ett mediebolag som heter Fikra, och har resulterat i kritik från bland annat Folkets hus och parker som i DN säger såhär:”En som tagit del av rapporten är Calle Nathanson, vd på Folkets hus och parker. I ett brev till Filminstitutet listar organisationen några invändningar mot rapporten. Bland annat anser man att rapporten ”missar att se biografen som ett kulturhus, det är bara ’kommersen’ som finns med”.
– Det är väldigt inriktat på de kommersiella filmerna. Man ser inte helheten, exempelvis hur de mindre biograferna jobbar för att lyfta filmerna. Man riktar in sig på monopolisterna, Filmstaden och Svenska Bio. När vi tittar på glesbygdsbiograferna så ser vi att det som efterfrågas mest är svensk film. ”Hasse & Tage” gick jättebra för oss, säger Calle Nathanson.”

Saknas den analysen, då saknas en viktig del av ”glesbygdsförståelsen”, ja. Det är onekligen problematiskt för den som är bekant med dagens småbiografer och hur de arbetar – inte minst lokalt – för att locka och behålla publik. I Sverige och internationellt.

Men rapporten verkar tas som bra grund av Filminstitutet, att döma av Serners kommentar i DN (där hon också beklagar om glesbygdsperspektivet saknas i den):

"Hon delar dock inte Folkets hus och parkers analys om att rapporten lägger för stor vikt vid det kommersiella.
 – Vi har utgått från publiken. Och om publiken utgår från det kommersiella, så kommer rapporten att spegla det."
[...]

"På frågan om vad rapporten nu konkret kommer att resultera i svarar Anna Serner:
 – Det kommer att leda till förändringar i våra stödsystem, så att vi ger pengar till rätt instans för att hjälpa filmerna. Jag säger inte att vi kommer att kasta om allt, men vi behöver reda ut vad vi gör rätt och vad som måste förändras."
Jag kan inte säga mer om innehållet i sin helhet eftersom jag ännu inte har läst hela rapporten. Men det finns tillräckligt med utdrag i DN-artikeln och på andra håll för att göra sig en uppfattning om att detta inte är de mest avancerade av analyser.

Men vad som är verkligt anmärkningsvärt är något annat. Genomgående i rapporten (av referaten att döma) används två filmer som jämförelse: ”Den blomstertid nu kommer” samt ”Eld & lågor”. Det framkommer i DN där just ”Eld & lågor” stöts och blöts. 

Vilket ju är bra exponeringen för den filmen.

Men här kommer då ett litet aber. För vilka är exekutiva producenter till ”Eld & lågor”? 

Fikra.

 Alltså samma bolag som har genomfört rapporten. (De två personerna som av hemsidan att döma utgör bolaget står var för sig uppförda som producenter på filmen, samt presenterar på bolagets Facebook Fikra som exekutiv producent)

Kanske tycker filmbranschen att det här är helt normalt. Andra uppfattar det nog inte som den lämpligaste objektiva grunden för de analyser som Filminstitutet ska genomföra sitt arbete på – och lägga fram som sina rapporter.


*

Jag har tidigare kritiserat minst en rapport från SFI. Och fått bemötandet att jag om och om igen tar upp detta i min kritik av institutet. Något ordentligt svar på problemen med det mest flagranta exemplet, mångfaldsrapporten, gavs aldrig. 

Det finns två anledningar till att jag fortsatt lyfta den saken: det ena är risken för just det som tycks ha skett. Tar man inte kritik på allvar är risken att uppdrag återigen läggs på aktörer som inte har tillräcklig kompetens. Trots att den ju finns på andra håll i landet. Eller, att de har kompetens men också har andra intressen i svensk filmproduktion som kanske gör dem mindre lämpliga för analyser (analyser som dessutom ska ligga till grund för förändring).

Det andra är att man kan fråga sig är var den egna kompetensen att förstå filmens – prekära – situation har tagit vägen? 

Finns den inte längre i Filmhuset?
                                            
*

En bra kommentar av Jon Asp finns på POV 


Inga kommentarer: