onsdag 9 januari 2013

Breaking even, breaking bad

Det är en lång väntan på upplösningen av Breaking Bad, som görs något kortare av den bästa text jag har läst om serien - James Meeks essä i London Review of Books. För nykomna eller slentrianintresserade är det en suverän introduktion till kemiläraren Walter som blir meth-kock och hans värld.

»The only haven against the man-made desert of Gilligan’s Albuquerque is the beauty of the actual desert, criss-crossed as it is by drug dealers, drug makers, killers and illegal migrants.«

För läsare med tyngre missbruk täcker texten allt från politik och politisk utveckling i den amerikanska medelklassen (eller kanske vi ska kalla det målsättningar och motivation) till moral till seriens (och andra samtida tv-dramers) uppbyggnad - skillnaden mellan tv-serier (som Breaking Bad) styrda av showrunners, och serier som inte är det - och mycket mer. Läs!

»Walter and his extended family are exact representatives of the squeezed middle class portrayed by Hedrick Smith in his book Who Stole the American Dream?: ‘the dream of a steady job with decent pay and health benefits, rising living standards, a home of your own, a secure retirement, and the hope that your children would enjoy a better future’. The great blow for Walter, triggering his move into crime (rather than into political activism, where, Smith suggests, earlier generations went more readily) is his medical bill. Here the effect of the capitalist-consumerist system is insidious: Walter has health insurance that would cover his treatment, but Skyler’s conviction that he must have better treatment than the insurance offers radically inflates the cost.«

Inga kommentarer: