lördag 9 mars 2013

Hets 2013


HETS 2013


HETS är ett pris som vill premiera den eller de som på olika vis förskjuter den svenska filmen och dess språk; som med egensinne utmärker sig på filmens område och sätter filmen som konstform i första rummet. Prisets namn knyter an till svensk filmtradition, men ska också ses som en uppmaning till pristagaren att idogt fortsätta på sin gärning - in i den svenska filmens framtid. Tidigare pristagare är Tova Mozard, Fredrik Wenzel, och Linda Wassberg.


När HETS-priset delas ut för fjärde året i rad tillfaller det för första gången två personer som tillsammans inte bara har etablerat plattformar för produktion och spridning av skarp film som ifrågasätter och skildrar på nya vis, utan själva svarvar fram nya dokumentära språk i sin film Second Class – Elisabeth Marjanovic Cronvall och Marta Dauliute.


Juryns motivering lyder: HETS går till Marta och Elisabeth för att de lyfter en viktig europeisk klass- och nationsfråga på ett personligt vis. För att de på ett ifrågasättande, diskuterande och modigt sätt – i både ord och bild - skildrar situationen för en grupp litauiska män, gästarbetare och andra klass i det svenska, samtidigt som de väver in sig själva, sina begär, blickar och positioner i filmen.


HETS jury utgjordes i år av Marit Kapla, Tova Mozard och Fredrik Wenzel med filmkritikern Hynek Pallas som ordförande.
Inga kommentarer: