måndag 22 mars 2010

Equestrian Sexual Response
Via The Auteurs hittar jag bilder från den årliga filmpostertävlingen på SXSW. Vackra, fantastiska och så vidare. Men framförallt förtrollas jag av titeln på ovanstående film - och blir såklart djupt besviken när jag läser vad den handlar om.

Inga kommentarer: